அகில் கட்டை பயன்கள் | Agil Payangal

அகில் கட்டை பயன்கள் | Agil Payangal
அகில் கட்டை பயன்கள் | Agil Payangal அகில் கட்டை பிசின் போன்றது . இது மருந்தாக பயன்படுகின்றது. அகிலில், காமம் பெருக்கி, வெப்பம் அகற்றி, வெப்பம் உண்டாக்கி, பித்தநீர் பெருக்கி, வீக்கம் முறுக்கி ஆகிய தன்மைகள் உள்ளன. வியர்வை நாற்றம் அகில் கட்டை ஐம்பது கிராம் , ஏலக்காய் ஒன்று, சுக்கு ஒரு துண்டு... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning