பெருங்காயத்தில்  உள்ள சத்துக்கள் | Asafoetida Nutrition Facts in Tamil

பெருங்காயத்தில் உள்ள சத்துக்கள்
பெருங்காயத்தில்  உள்ள சத்துக்கள் | Asafoetida Nutrition Facts in Tamil  100 கிராம் பெருங்காயத்தில்  உள்ள சத்துக்கள்  கலோரிகள் 331 நீர்சத்து 9.42 கிராம்  புரதம் 6.34 கிராம்  கொழுப்பு 1.26 கிராம்  நார்ச்சத்து 5.13 கிராம்  மாவுச்சத்து 71.95 கிராம்   கால்சியம் 266 மில்லிகிராம்  பாஸ்பரஸ்  69.09 மில்லிகிராம்  இரும்பு சத்து 15.68 மில்லி... Read more

சின்ன வெங்காயத்தில் உள்ள சத்துக்கள் | Small Onion Nutrition Facts in Tamil 

சின்ன வெங்காயத்தில் உள்ள சத்துக்கள் Small Onion Nutrition Facts in Tamil 
சின்ன வெங்காயத்தில் உள்ள சத்துக்கள் | Small Onion Nutrition Facts in Tamil  100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தில்  உள்ள சத்துக்கள்  கலோரிகள் 57  நீர்சத்து 84.67 கிராம்  புரதம் 1.82 கிராம்  கொழுப்பு 0.16 கிராம்  நார்ச்சத்து 1.16 கிராம்  மாவுச்சத்து 11.58 கிராம்   கால்சியம் 19.93 மில்லிகிராம்  பாஸ்பரஸ்  39.65 மில்லிகிராம் ... Read more

பெரிய வெங்காயத்தில் உள்ள சத்துக்கள் | Big Onion Nutrition Facts in Tamil 

Big Onion Nutrition Facts in Tamil
பெரிய வெங்காயத்தில் உள்ள சத்துக்கள் | Big Onion Nutrition Facts in Tamil  100 கிராம் பெரிய வெங்காயத்தில்  உள்ள சத்துக்கள்  கலோரிகள் 48 நீர்சத்து 85.76 கிராம்  புரதம் 1.50 கிராம்  கொழுப்பு 0.24 கிராம்  நார்ச்சத்து 2.45 கிராம்  மாவுச்சத்து 9.56 கிராம்   கால்சியம் 21.03 மில்லிகிராம்  பாஸ்பரஸ்  32.34 மில்லிகிராம்  இரும்பு சத்து... Read more

இஞ்சியில் உள்ள சத்துக்கள் | Ginger Nutrition Facts in Tamil

இஞ்சியின் பயன்கள் Ginger uses in tamil
இஞ்சியில் உள்ள சத்துக்கள் | Ginger Nutrition Facts in Tamil  100கிராம் இஞ்சியில் உள்ள சத்துக்கள்  கலோரிகள் 55 நீர்சத்து 81.27 கிராம்  புரதம் 2.22 கிராம்  கொழுப்பு 0.85 கிராம்  நார்ச்சத்து 5.36 கிராம்  மாவுச்சத்து 8.97 கிராம்   கால்சியம் 18.88மில்லிகிராம்  பாஸ்பரஸ்  44.36 மில்லிகிராம்  இரும்பு சத்து 1.90 மில்லி கிராம்  மொத்த... Read more

பூண்டில் உள்ள சத்துக்கள் | Garlic Nutrition Facts in Tamil 

பூண்டு சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் Garlic Benefits in Tamil
பூண்டில் உள்ள சத்துக்கள் | Garlic Nutrition Facts in Tamil  100கிராம் பூண்டில் உள்ள சத்துக்கள்  கலோரிகள் 124 நீர்சத்து 64.38 கிராம்  புரதம் 6.92கிராம்  கொழுப்பு 0.16கிராம்  நார்ச்சத்து 5.22கிராம்  மாவுச்சத்து 21.93 கிராம்   கால்சியம் 20.08மில்லிகிராம்  பாஸ்பரஸ்  119 மில்லிகிராம்  இரும்பு சத்து1.05 மில்லி கிராம்  மொத்த கரோட்டின் 33.9 மைக்ரோகிராம் தயாமின்... Read more

 பச்சைமிளகாயில் உள்ள சத்துக்கள் | Green Chillies Nutrition Facts in Tamil 

பச்சைமிளகாயில் உள்ள சத்துக்கள்
 பச்சைமிளகாயில் உள்ள சத்துக்கள் | Green Chillies Nutrition Facts in Tamil  100கிராம் பச்சைமிளகாயில் உள்ள சத்துக்கள்  கலோரிகள் 42 நீர்சத்து 85.39 கிராம்  புரதம் 2.36 கிராம்  கொழுப்பு 0.73கிராம்  நார்ச்சத்து 4.77கிராம்  மாவுச்சத்து 5.86 கிராம்   கால்சியம் 18.45 மில்லிகிராம்  பாஸ்பரஸ்  50.91 மில்லிகிராம்  இரும்பு சத்து1.20 மில்லி கிராம்  மொத்த கரோட்டின் 1347  மைக்ரோகிராம் தயாமின் மில்லி 0.09 கிராம்  ரிபோஃபுளேவின் 0.11 மில்லிகிராம்  நியாசின் ... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning