பலா சுளை இலை அடை செய்வது எப்படி | Jackfruit Adai Recipe Tamil

பலா சுளை இலை அடை செய்வது எப்படி
பலா சுளைஇலை  அடை  செய்வது எப்படி | Jackfruit Adai Recipe Tamil அடை என்றாலே நம் அனைவருக்கும் நினைவிற்கு வரக்கூடிய ஒன்று தானியங்கள், பல வகை பருப்புகள் ஆகியவற்றை சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒன்றை தான். ஆனால் நமது பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவில் பலாசுளை இலை அடை என்று ஒருவகையான அடையினை செய்வார்கள். இந்த அடையாளது... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning