விக்கல் நிற்க பாட்டி வைத்தியம் | Vikkal Nikka Enna seiya vendum

விக்கல் நிற்க வழிகள்
விக்கல் நிற்க பாட்டி வைத்தியம் | Vikkal Nikka Enna seiya vendum ஜீரண மண்டலத்தில் ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்தால் அதற்கான அறிகுறி தான் விக்கல். வயிற்றிற்கும் மார்பு பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் உதரவிதானம் எனப்படும் ஒரு தடுப்புச் சுவர் உள்ளது. இந்த தடுப்புச் சுவர் வயிற்றையும் நுரையீரலையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறது. இயற்கையாகவே நாம் மூச்சை... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning