துவரம் பருப்பு பயன்கள் | Thuvaram Paruppu in Tamil

துவரம் பருப்பு பயன்கள் | Thuvaram Paruppu in Tamil
துவரம் பருப்பு பயன்கள் | Thuvaram Paruppu in Tamil துவரம் பருப்பு நம் நாட்டின் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் முறையாக பயிர் செய்யப்பட்ட பயினமாகும். இன்று உலகம் முழுவதும் இந்த பயிர் பரவி இருக்கிறது. இந்த தாவரத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு பூக்கள் பூக்கின்றன. இந்த பூக்களில் பச்சை நிற காய்களும் காய்க்கின்றன.... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning