சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னவென்று தெரியுமா ?

sweet potato tamil
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னவென்று தெரியுமா ? நாம் சாப்பிடுவதற்கு பல வகை கிழங்குகள் உள்ளன. அதில் ஒன்றுதான் பெரும்பாலும் விரும்பி சாப்பிடப்படும் கிழங்கு சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு. இந்த கிழங்கு மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்க நாடுகளை பூர்விகமாக கொண்டுள்ளது. பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த கிழங்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பயிர்... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning