நன்னாரி பயன்கள் | Nannari benefits in tamil

நன்னாரி பயன்கள் | Nannari benefits in tamil
நன்னாரி பயன்கள் | Nannari Benefits in Tamil இம்மூலிகையானது பரவலாக இந்தியா முழுவதும் காணப்படுகிறது. இது செம்மண் பூமியிலும், மலை சார்ந்த பகுதியிலும், கிராமப்புறங்களிலும் தானாகவே வளரக்கூடிய சிறு கொடியினமாகும். சிறந்த மூலிகையான நன்னாரியின் இலைகள், வேர், பட்டை என அனைத்துமே பயன் தருபவை ஆகும். நன்னாரி செடி இதன் வேரானது மிகுந்த வாசனை... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning