கம்பு பயன்கள் | Kambu Benefits in Tamil

கம்பு பயன்கள் Kambu Benefits in Tamil
கம்பு பயன்கள் | Kambu Benefits in Tamil இது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலங்களிலிருந்து ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியத் துணைக் கண்டங்களில் வளர்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில், ஏழை விவசாயிகள் மற்றும் நுகர்வோருக்கு உணவு ஆற்றல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பின் முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்றாகக் கம்பு கருதப்படுகிறது. நாம் அன்றாட சாப்பிடும் ரோட்டி தயாரிக்கக் கம்பு விதைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning