கூகை கிழங்கு பயன்கள் | Arrowroot in Tamil

கூகை கிழங்கு பயன்கள் Arrowroot in Tamil
Advertisement கூகை கிழங்கு பயன்கள் | Arrowroot in Tamil சில தாவரங்கள், மூலிகையாகவும், உணவாகவும், பயனளிக்கின்றன. சில தாவரங்கள் மூலிகையாக மட்டும் பயனளிக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று ஆரோரூட். உஷ்ண பிரதேச தாவரமான ஆரோரூட் கிழங்கானது ஸ்டார்ச் நிறைந்தது. இந்த ஸ்டார்ச்சின் ரூபத்தில் தான் கார்போஹைட்ரெட் தாவரங்களில் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. ஸ்டார்ச் உடலுக்கு சக்தி தரும்... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning