பச்சை பட்டாணி பயன்கள் | Pachai Pattani in Tamil

pattani in tamil
பச்சை பட்டாணி பயன்கள் | Pachai Pattani in Tamil பச்சை பட்டாணி, fabaci குடும்பத்த சேர்ந்த, ஒரு கொடி வகை தாவரம் ஆகும். இது தோட்டங்களில் சாதாரணமாக வளர்க்கப்பட்டது. பல நூறு ஆண்டுகளாக இது பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. கனடா நாடுதான் பட்டாணி உற்பத்தியிலும் ஏற்றுமதியிலும் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதற்கு அடுத்ததாக பிரான்ஸ், சீனா, ரஷ்யா,... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning