செம்பருத்தி பூவின் மருத்துவ குணங்கள் | Semparuthi Poo Uses in Tamil

semparuthi poo benefits in tamil
செம்பருத்தி பூவின் மருத்துவ குணங்கள்  | Semparuthi Poo Uses in Tamil இயற்கையின் படைப்பு ஒவ்வொன்றுமே வியப்பானதுதான். அந்த வகையில் செம்பருத்திப் பூவை எடுத்துக் கொண்டால் அதன் கவர்ந்து இழுக்கும் நிறம் மட்டுமல்ல, அதன் மருத்துவ நன்மைகளும், அபாரமானது. எனவேதான், இதை சித்தர்கள் தங்க பஸ்பம் என்று அழைத்தார்கள். நிறைய பேருக்கு இது நன்மைகள் தெரியாமல்,... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning