ஊமத்தங்காய் பயன்கள் | Umathai benefits in tamil

ஊமத்தங்காய் பயன்கள்
ஊமத்தங்காய் பயன்கள் | Umathai benefits in tamil ஊமத்தை எனப்படுகின்ற ஒரு அற்புதமான மூலிகை, விஷத்தன்மை உடையதாக இருந்தாலும் இது மருத்துவத்திற்கு மிகவும் முக்கியமாக உள்ளது. இது ஒரு செடி வகையாகும். இந்த செடியில் உள்ள இலைகள், விதைகள், வேர் மற்றும் உலர்ந்த இலைகள், ஆகிய அனைத்துமே மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுகிறது. ஊமத்தைச் செடி... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning