பெருஞ்சீரகம் பயன்கள் | PerunJeeragam Uses

பெருஞ்சீரகம் பயன்கள் PerunJeeragam Uses
பெருஞ்சீரகம் பயன்கள் | PerunJeeragam Uses பெருஞ்சீரகம் பயன்கள் | PerunJeeragam Uses  வாசனை பொருட்கள் என்றாலும், சாப்பிடுபவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, பலவித நோய்களை தீர்க்கும் திறன் இந்த பொருட்களுக்கு உண்டு. பெருஞ்சீரகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாசனைப் பொருள் மற்றும் மூலிகைப் பொருளாகும். இதனை சோம்பு என்றே பெரும்பாலும் அழைக்கப்படுகின்றது. இந்தப் பெருஞ்சீரகத்தை சாப்பிட்டால், என்னென்ன... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning