Cashew Nut uses in tamil

Cashew Nut uses in tamil
முந்திரிப்பருப்பின் பயன்கள் Cashew Nut uses in tamil Cashew Nut uses in tamil,பாயாசம், கேசரி, பொங்கல் போன்ற இனிப்பு உணவுகளில் , சுவையை கூட்டுவதற்காக சேர்க்கப்படும் பொருள், முந்திரி. முந்திரியின் தனிச்சுவை, அதனை விரும்பி உண்பவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். இக்கால குழந்தைகள் பலருக்கும், முந்திரிப்பருப்பு எதிலிருந்து கிடக்கிறது என்று கூட பலருக்கும் தெரிய... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning