சுரைக்காய் உலகளவில் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் ஏன் தெரியுமா?

சுரைக்காய் நன்மைகள் Sorakkai Uses in Tamil
சுரைக்காய் உலகளவில் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் ஏன் தெரியுமா? சுரைக்காய் நாம் அடிக்கடி சமையலில் பயன்படுத்த கூடிய ஒன்று. இந்த சுரைக்காய்க்கு தாயகம் எனக் கூறப்படுவது ஆப்பிரிக்க கண்டம் தான். முதன்முதலில் ஆதிமனிதர்கள் பயிர் செய்த காய்கறிகளில் இதுவும் ஒன்று. சுரைக்காய் அனைத்து நாடுகளிலும் பயிர் செய்யப்படக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. உலகில் உள்ள அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning