கண்டங்கத்திரி மருத்துவ குணங்கள் | Kandankathiri Uses in Tamil

கண்டங்கத்திரி மருத்துவ குணங்கள் Kandankathiri Uses in Tamil
கண்டங்கத்திரி மருத்துவ குணங்கள் | Kandankathiri Uses in Tamil கிராமப்புறங்களில் காடுகளில் மற்றும் தரிசு நிறங்களில் காணக்கிடைக்கும் கண்டங்கத்திரி மருத்துவ ரீதியாக பயன்களை தரவல்லது. கண்டங்கத்திரி செடி வகையை சேர்ந்தது. இந்த தாவரம் முழுவதும் கூர்மையான முட்களை கொண்டது. முட்கள் மஞ்சளாக, பளபளப்பாக ஒன்று புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் இருக்கும். பூக்கள் நீல... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning