பூந்திக்கொட்டை பயன்கள் | Boondi Kottai Uses in Tamil

பூந்திக்கொட்டை பயன்கள் Boondi Kottai Uses in Tamil
பூந்திக்கொட்டை பயன்கள் | Boondi Kottai Uses in Tamil நாம் தினசரி பயன்படுத்தும் என்ற சோப்புகளில் சுண்ணாம்புக்கல் சேர்க்கப்படுகின்றன. இதனால் வரட்சி நகம் மற்றும் தோளும் இனிய கூடிய இடத்தில் வெடிப்பு ஏற்படுதல், பூஞ்சை, பாக்டீரியா கிருமிகள் போன்றவை வளர்தல் போன்ற பல்வேறு உபாதைகள் ஏற்படுகின்றன. பூந்தி கொட்டை பயன்பாடு ஆயுர்வேத மருத்துவ குணம்... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning