உருளைக்கிழங்கு நன்மைகள் | urulaikilangu in tamil

உருளைக்கிழங்கு நன்மைகள் | urulaikilangu in tamil
உருளைக்கிழங்கு நன்மைகள் | Urulaikilangu in Tamil உருளைக்கிழங்கு நன்மைகள் | urulaikilangu in tamil நம் வீட்டில் சமையல் அறையில் அதிகப்படியான கிழங்கு வகைகள் உள்ளன . ஆனால் சொலானாம் ட்டுயூபுரோசம் என்ற விஞ்ஞான பெயரைக் கொண்ட கிழங்கு. ஒரு சரியான வடிவமே இல்லாமல் அல்கற்றதாக காணப்படும். அப்படி இருந்தும் உருளைக்கிழங்கு அனைவருக்கும் பிடித்த... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning