பிரியாணி இலை பயன்கள் | Brinji Leaf in Tamil

பிரியாணி இலை பயன்கள் Brinji Leaf in Tamil
பிரியாணி இலை பயன்கள் | Brinji Leaf in Tamil பெரும்பாலும் பிரியாணி இலையிணை நறுமணத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றோம். ஆனால் பிரியாணி இலையில் எண்ணற்ற மருத்துவகுணங்கள் நிறைந்துள்ளது என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும். பிரியாணியில் ஆன்டி-பாக்டீரியா மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை பூஞ்சை எதிர்ப்பு போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க பேருதவி புரிகின்றது. செரிமான... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning