ஓமம் மருத்துவ பயன்கள் | Omam Benefits in Tamil

ஓமம் மருத்துவ பயன்கள் Omam Benefits in Tamil
ஓமம் மருத்துவ பயன்கள் | Omam Benefits in Tamil மிகச்சிறிய அளவிலான நறுமணம் மிக்க ஒரு மூலிகை விதைதான், ஓமம். இந்த ஓமம் அனைத்து வீட்டு சமையலறையிலும் இருக்கும் ஒரு பொருள். ஓமம், வட இந்திய நாடுகளில் அதிகம் விளையக்கூடியது. வட இந்திய உணவுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஓமம் விதைகளானது நம்... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning