காட்டுயானம் அரிசி பயன்கள் | Kattuyanam Rice Benefits in Tamil

காட்டுயானம் அரிசி பயன்கள்
காட்டுயானம் அரிசி பயன்கள்  | Kattuyanam Rice Benefits in Tamil நமது பாரம்பரிய அரிசிகளில் இந்த காட்டுயானம் அரிசியும்   ஒன்று.  இந்த காட்டுயானம் அரிசியின் நிறமானது வெள்ளை நிறத்தில் இல்லாமல் சிவப்பு நிறத்தில் சற்று தடித்து காணப்படும். பெயர் காரணம்  இந்த அரிசியானது ஏழு மாதங்களில் வளரக்கூடியது. மேலும் இது ஏழு முதல் எட்டு... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning