வசம்பு பயன்கள் | Vasambu uses in Tamil

வசம்பு பயன்கள் Vasambu uses in Tamil
  வசம்பு பயன்கள் | Vasambu uses in Tamil சித்தர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சித்த மருத்துவத்தின் சில எளிமையான மருத்துவ முறைகளை நமது முன்னோர்கள் தங்களின் வீட்டில் அவசர கால மருத்துவ முறையாக பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றனர். செரிமான மற்றும் வயிறு பிரச்சனைகள் அவற்றில் ஒன்றுதான் வசம்பு. வசம்பு மூலிகையினை பற்றி நாம் இதுவரை அறியாத பல்வேறு... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning