வயிற்று போக்கு நிற்க பாட்டி வைத்தியம் | Hhow To Stop Loose Motion in Tamil

வயிற்று போக்கு நிற்க பாட்டி வைத்தியம்
வயிற்று போக்கு நிற்க பாட்டி வைத்தியம் | How to Stop Loose Motion in Tamil வயிற்று போக்கு பாக்டீரியா, வைரஸ், இது போன்ற கிருமிகளாலும், ஒட்டுண்ணிகளாலும் நாம் தினசரி சாப்பிடக்கூடிய ஒத்துக் கொள்ளாத ஒரு சில உணவுகளினாலும், உடல் உபாதைகளுக்காக உண்ணக்கூடிய மாத்திரைகளாலும், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுகின்றது. வயிற்றுப் போக்கின் காரணமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning