முடி அடர்த்தியாக வளர என்ன சாப்பிட வேண்டும்

முடி அடர்த்தியாக வளர என்ன சாப்பிட வேண்டும் முடி அடர்த்தியாக வளர என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்று பார்ப்போம். இன்றைக்கு  இரண்டு பெண்கள் பேசிக் கொண்டாலே  அவர்கள் அதிகம் பேசுவது  செய்வது முடி கொட்டும் பிரச்சனை பற்றித்தான். முடி கொட்டுவதற்கு பொதுவான காரணங்கள் என்று சொன்னால் அதிக மன அழுத்தம், உடல் சூடு, அதிகம் ஷாம்பு... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning