கோவைக்காய் பயன்கள் | Kovakkai Medicinal Uses in tamil

கோவைக்காய் பயன்கள் Kovakkai Medicinal Uses in tamil
கோவைக்காய் பயன்கள் | Kovakkai Medicinal Uses in tamil கோவைக்காய் புதர்களில் தானாக முளைத்து வளரும் கோவை கொடியின் முழுத் தாவரமும் அதிக மருத்துவ குணம் கொண்டது. இது வெள்ளரிக்காய் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இதன் காய், கனிகள், இலைகள், தண்டு, வேர் போன்ற அனைத்து மருத்துவ பயனுடையவை. இந்த கோவக்காய் சமைப் அவர்கள் மிகவும்... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning