அமுக்கிரா கிழங்கு பயன்கள்

அமுக்கிரா கிழங்கு பயன்கள்
அமுக்கிரா கிழங்கு பயன்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களாலும், சித்த மருத்துவர்களாலும் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும் மூலிகை அது அஸ்வகந்தா எனும் அமுக்கரா தான். உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் ஏற்படக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை சரி செய்யவல்லது. இந்தியாவில் பெரும்பாலான இடங்களில் அதிகப்படியாக விளைவிக்கப்படுகிறது. பல மருத்துவர்கள் இது பல விதமான உபாதைகளுக்கும் உபயோகப்படுவதனால், அதிசயம் மூலிகை என்று அஸ்வகந்தா... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning