கடலை எண்ணெய் பயன்கள் | Groundnut Oil Benefits in Tamil

கடலை எண்ணையின் பயன்கள்
கடலை எண்ணெய் பயன்கள் | Groundnut Oil Benefits in Tamil கடலை எண்ணெய் பயன்கள் பற்றி இங்கு காண்போம் வேர்கடலையினை நசிக்கி வடிகட்டி எடுக்கப்படும் எண்ணை தான் இந்த கடலைஎண்ணை .இந்த கடலையினை தான். சமையலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும். என்னை இது மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்னர் இளம் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும்.... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning