கோதுமை மருத்துவ பயன்கள் | Kothumai Benefits in Tamil

Kothumai Benefits in Tamil
கோதுமை மருத்துவ பயன்கள் | Kothumai Benefits in Tamil கோதுமையானது உலகில் அதிக அளவு மக்கள உணவாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த கோதுமை முதல் முறையாக தென் அமெரிக்கா ஆசிய பகுதியில்தான் பயிரிட பட்டது. இது ஒரு புல் வகையை சார்ந்தது ஆகும். இதில் ஊட்டச்சத்து ஆனது அதிக அளவில் நிறைந்து காணப்படுகின்றது. இந்த... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning