ஓமம் மருத்துவ பயன்கள் | Omam Benefits in Tamil

ஓமம் மருத்துவ பயன்கள் Omam Benefits in Tamil
ஓமம் மருத்துவ பயன்கள் | Omam Benefits in Tamil மிகச்சிறிய அளவிலான நறுமணம் மிக்க ஒரு மூலிகை விதைதான், ஓமம். இந்த ஓமம் அனைத்து வீட்டு சமையலறையிலும் இருக்கும் ஒரு பொருள். ஓமம், வட இந்திய நாடுகளில் அதிகம் விளையக்கூடியது. வட இந்திய உணவுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஓமம் விதைகளானது நம்... Read more

தண்ணீரின் பயன்கள் | Benefits of drinking water

தண்ணீரின் பயன்கள் Benefits of drinking water
தண்ணீரின் பயன்கள் | Benefits of Drinking Water தண்ணீரின் பயன்கள் | benefits of drinking water  உடலில் என்பது சதவீதம் தண்ணீர் நிறைந்து உள்ளது. எனவே தான் இவ்வுலகில் உணவு இல்லாவிட்டாலும் வாழ முடியும்.ஆனால் தண்ணீர் இன்றி வாழ முடியாது. நமது உடல் நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் எனில்... Read more

Updatetamil warningYou cannot copy content of this pageUpdatetamil warning